OSB diap logo ZW ISO 9001 VCA 1 1 ISO 14001 1 savantis1
OSB  ISO 9001  VCA ISO 14001  SAVANTIS 

 

 

  

mvo

't Sticht Schoonmaakgroep heeft als beleid het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen daar waar dit haalbaar en inzetbaar is, in haar onderneming te integreren.

  • 't Sticht is sedert 1986 aangesloten bij het O.S.B., de Ondernemersorganisatie  Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten. De CAO voor het schoonmaakpersoneel in het schoonmaak- en glazenwassersbedrijf, alsmede de ARBO-CAO worden door 't Sticht onderschreven en correct nageleefd.

  • 't Sticht is in 2009 het OSB-plus certificaat toegekend. Dit certificaat borgde de naleving van de Gedragdscode en de goede regeling van de kwaliteitzorg. Per 2013 zal dit certificaat vervallen en worden vervangen door het OSB keurmerk.

  • Behalve dat 't Sticht aan het eigen personeel cursussen en opleidingen te beschikking stelt op het gebied van schoonmaakonderhoud en interieurreiniging, is 't Sticht actief opgenomen in het Register van Erkende Leerbedrijven, waarmee stageplaatsen ter beschikking worden gesteld ter bevordering van scholing en educatie.

  • 't Sticht heeft gelet op de regionale verbondenheid percentueel een groot aantal personeelsleden van allochtone afkomst in dienst. Vrouw of man, gehandicapt of niet. 't Sticht heeft geen voorbehoud en houdt rekening met de persoonlijke wensen van een ieder (Ramadan, Sabbat, enz.).

  • 't Sticht sponsort diverse non-profit organisaties, waaronder Stichting Geestelijk Gehandicapten Nederland, en de Zusters Augustinessen, en meerdere lokale verenigingen op het gebied van sport en maatschappelijk nut.

  • Naast het ISO kwaliteitscertificaat NEN-EN-ISO 9001: 2008, certificatie in 2006, hercertificatie in 2015, het VCA certificaat VGM Checklist Aannemers 2008/05.1 VCA, certificatie in 2006, hercertificatie in 2015, heeft 't Sticht in 2009 het milieucertificaat NEN-EN-ISO 14001:2004 verworven, hercertificatie in 2015. Deze certificaten staan borg voor kwalitatief, verantwoord en milieubewust ondernemen.

  • Voor het dagelijks schoonmaakwerk worden uitsluitend producten gebruikt die het milieu niet belasten. Microvezeldoeken zijn sinds jaar en dag geen optie maar een must. Voor glasbewassing, en overal elders waar dit van toepassing kan zijn, wordt gebruik gemaakt van osmosewater.

  • Gedragscode Schoonmaakbranche. In 2011 is door de commissie die in samenwerking met de OSB de werkdruk in samenhang met de kwaliteit van de schoonmaak onder de loep nam, besloten een gedagscode op te stellen.

Deze gedragscode voor de schoonmaakbranche neemt 't Sticht als basis voor een heldere en maatschappelijk verantwoorde communicatie met haar opdrachtgevers. Goede en duidelijke afspraken, open communicatie over de gemaakte uren en geleverde prestaties, nakomen van de kwaliteit en meedenken met de cliënt tot verbeteringen in de diensten en optimaliseren van het proces van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Voor de werknemers bij 't Sticht betekent deze gedragscode dat zij verzekerd zijn van een goede naleving van de cao, een aanvaardbare werkdruk, een taboe op het gebruik en werken met producten die de gezondheid van de werknemer aantasten, dan wel ten laste komen van het milieu. Evenzo worden de werknemers onderwezen in technieken die lichamelijke klachten als gevolg van foute handelingen tijdens het werk moeten voorkomen.